Jun 14, 2014

底片專區- 2014 No.12-13 台中小旅行、婉伶baby shower


No.12
by Leica Minilux + Fujifilm Superia X-Tra 400
影林沖掃


No.13
by Nikon F6 + Kodak ProFoto XL100
采風沖掃

000040


摳摳
F1000035F1000033食早餐
(但這民宿的早餐菜色普普)
F1000028


鼎泰豐之外...
F1000025


鹿港天后宮
F1000022F1000016F1000015F1000013


好吃肉圓
每次回家都必吃的說
F1000009


鹿港國小
F1000007


小時候玩耍的龍山寺廣場
F1000005000009000013


巧遇國美館的噴霧
000027


婉伶 Baby Shower、歡迎小洛的來到 ^^
000028


大家輪流獻上禮物
000030000031


一夥人不知道在玩啥
000032000034000036000038

No comments: