Nov 11, 2009

新店山上的夜景- Karen 和 Brian的家

Karen 和 Brian 的新家,從窗外看去,可以遠眺整個大台北
31940007

難得用黑白底片拍夜景,蠻有意思的
31940009

31940012

31940014

No comments: